Kontakt

OWIPEX spol. s r.o.

   
Jesenského 1895
979 01 Rimavská Sobota

E-mail : owipex@gmail.com
Fax: 047 58 12 890

Ondrej Remper [obchodný manažér]

Tel.: 047 58 12 888
Mobil: 0902 700 447

Beata Remperová [konateľ spoločnosti]

Tel.: 047 58 12 889
Mobil: 0903 700 447

Spoločnosť OWIPEX spol. s r. o., IČO:316 222 75 zapísaná dňa 17.1.1995 v OR Okresného súdu
v Banskej Bystrici v odd. Sro., vložka číslo 2445/S.

Kontaktný formulár